Obchodní podmínky

LAVENDA-oděvy pro zdravotníky

Kontakty
ZÁKAZNICKÁ LINKA
+420 326 991 927
+420 739 029 792 (mob.)
+420 603 810 951 (mob.)
e-mail:
info@lavenda.cz
http://www.lavenda.cz

Obchodní podmínky

Obsah

  1. Základní ustanovení
  2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  3. Forma úhrady a platební podmínky
  4. Způsob dodání a dodací lhůty
  5. Záruční podmínky a reklamace
  6. Výměna nebo vrácení zboží
  7.  Závěrečná ustanovení

1. Základní ustanovení

Tyto "Všeobecné obchodní podmínky" najdete na www.lavenda.cz . Platí pro všechny dodávky, úkony a služby poskytované společností MARTIN RYCH - ELDAN na území České republiky, pokud není písemně dohodnuto jinak.

Prodávající

MARTIN RYCH - ELDAN

Ve Skále 63, 250 88 Čelákovice, Česká republika
Společnost je plátcem DPH
IČ: 48961884
DIČ: CZ7502071038

Kupující

Fyzická nebo právnická osoba, která při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu své údaje potřebné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít kupující uvedené na nákupních dokladech.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Ochrana dat
Vyplněním objednávkového formuláře kupující souhlasí se zařazením jeho osobních údajů (jméno, adresa, telefon, e-mail) do databáze společnosti Lavenda - MARTIN RYCH. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou poskytnuty žádné další osobě, vyjma dopravce zboží.

2.2. Objednávka
Odesláním objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s Obchodními podmínkami eshopu. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí.  Cena zboží uvedená v objednávce bude navýšena o poštovné a balné. Výše ceny poštovného a balného se stanovuje dle aktuálního ceníku České pošty a váhy objednaného zboží.

2.3. Zrušení objednávky ze strany kupujícího
Kupující bez udání důvodu může zrušit objednávku do 24 hodin od jejího objednání, pozdější zrušení lze pouze po dohodě s prodávajícím.

2.4. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zrušit v případě, že nemůže splnit požadavky kupujícího a bude jej o tom informovat.

3. Forma úhrady a platební podmínky

Zboží lze uhradit
a) v hotovosti - při dodání zboží formou dobírky
b) bankovním převodem - před dodáním zboží formou doporučené zásilky, ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

4. Způsob dodání a dodací lhůty

Dodací lhůta zboží je v rozmezí od 2 do 4 týdnů s ohledem na rozsah a různorodost objednávky. Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty formou doporučené zásilky, nebo cenného balíku na adresu uvedenou v objednávce, jako adresa dodání.  Pokud adresa fakturační se neshoduje s adresou dodání, musí být v objednávce výrazně uvedena.

5. Záruční podmínky a reklamace

5.1. Záruční doba
Záruční doba na zboží je 2 roky a začíná běžet dnem převzetí zboží.

5.2. Způsob řešení reklamace
Reklamace se nevztahuje na závady způsobené nedodržením pokynů výrobce o údržbě oděvů, nesprávným použitím a jeho případným opotřebením. Reklamované zboží zašlete formou doporučené zásilky na adresu prodávajícího MARTIN RYCH - ELDAN, Ve Skále 63, 250 88 Čelákovice, spolu s kopií daňového dokladu, popisem důvodu reklamace a navrhovaným způsobem řešení. Reklamované zboží musí být zasláno řádně zabalené proti poškození při přepravě. Doba vyřízení reklamace je 30 dní.

6. Výměna nebo vrácení zboží

6.1. Lhůta pro vrácení nebo výměnu zboží
Zboží lze bez uvedení důvodu vyměnit nebo vrátit do 14 dnů od data převzetí zásilky na adresu prodávajícího, která je uvedena na faktuře. Vrácené zboží, nebo zboží určené pro výměnu, nesmí být použité, poškozené, musí být kompletní a v původním obalu. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo vrácené zboží odmítnout.

6.2. Výměna zboží
Zboží určené k výměně zašlete formou doporučené zásilky na adresu MARTIN RYCH - ELDAN, Ve Skále 63, 250 88 Čelákovice, spolu s kopií daňového dokladu a popisem důvodu výměny zboží (např. velikost, střih atp.).

6.3. Vrácení zboží
V případě vrácení zboží, které již bylo zaplaceno, přiložte k zásilce kopii daňového dokladu s vyznačením data úhrady a čísla účtu, na který Vám bude zaslána dobropisovaná částka.
V případě vrácení zboží, které Vámi ještě nebylo zaplaceno, přiložte k zásilce originál daňového dokladu.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Každou změnu podmínek vyhlásí prodávající vhodným způsobem na internetových stránkách www.lavenda.cz  nejméně měsíc před jejich účinností.

 

V Čelákovicích dne 6. srpna 2009

zpět